Settlementet børn og unge

IdraetsfrtitidsklubKnap Gadeklubber

 Velkommen til Settlementet Børn og Unge

Institutionen er selvejende og har overenskomst med Københavns Kommune, dels med udegående/ opsøgende arbejde i forhold til aldersgruppen 7 – 25 år og dels med et reelt fritidsklubtilbud for de 10 – 13 årige.

Læs om de enkelte tilbud ved at klikke ind på de respektive ”knapper”.

Institutionen

Institutionen har sin base i Valdemarsgade 4, men er i øvrigt via anneksaktiviteter engageret i relevante nærmiljøer  på Vesterbro.

Settlementet Børn og Unge er den del af klubfællesskabet på Vesterbro og en aktiv del af de netværk, der pædagogisk og idrætsmæssigt rammer børn og unge i bydelen ind.

Settlementet Børn og Unge er vokset ud af Settlementet i Dybbølsgade og en del af et arbejds- og værdifællesskab der også rummer SSB, Studenter Settlementets Boldklub og Idrætsfabrikken – se de respektive hjemmesider.

Kontakt

Settlementet Børn og Unge

Valdemarsgade 4

1665 København V

Telefon:  3331 7717

E-mail: bus@settlementet.dk

Leder:

Peter Gorm Hansen

Telefon: 2168 5431

E-mail: petergorm@settlementet.dk

 

Bestyrelsen i Settlementet Børn og Unge

Margrethe Wivel – forstander Settlementet

Mads Aamann Agger – medarbejderrepræsentant

Thomas Warbrug – eksternt udpeget medlem

Bent Madsen – eksternt udpeget medlem

Mille Gabriel – forældrerepræsentant

Steen Dohrn Petersen – forældrerepræsentant

cropped-Bus-brevhoved1.jpg
Google+